Nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau phụ thuộc vào Big Data và phân tích dữ liệu. 

Một nghiên cứu của IBM cho thấy gần 2,5 triệu byte dữ liệu được tạo ra mỗi ngày và cần có nhân sự để hoàn thành tất cả việc tạo dữ liệu này. 

Từ đó, HR Analyst đòi hỏi cần có sự phát triển về: 

- Trao quyền cho nhân viên, người quản lý và lãnh đạo bằng dữ liệu thực tế;
- Thiết kế lại công việc;
- Tự động hóa trong phân tích dữ liệu.

1. Trao quyền cho nhân viên, người quản lý và lãnh đạo bằng dữ liệu thực tế

Nghiên cứu của Deloitte và Insight222 cho thấy 90% công ty trên toàn thế giới đang chuyển sang phương pháp lập kế hoạch lực lượng lao động dựa trên kỹ năng. 

McKinsey báo cáo rằng tuyển dụng dựa trên kỹ năng dự đoán hiệu suất công việc tốt hơn 5 lần so với tuyển dụng dựa trên trình độ học vấn.

Có thể thấy, các số liệu ngày càng chi tiết hơn về mặt kỹ năng và hiệu suất làm việc thực tế.

Các số liệu cần phải phân tích sâu hơn về mặt hiệu suất thực tế và kỹ năng của nhân viên (Ảnh: Unsplash).
Các số liệu cần phải phân tích sâu hơn về mặt hiệu suất thực tế và kỹ năng của nhân viên (Ảnh: Unsplash).

2. Thiết kế lại công việc - Tự động hóa và hợp lý hóa

Công việc được thiết kế lại sẽ hiệu quả hơn, với tác động kinh doanh lớn hơn, đồng thời, mang lại nhiều giá trị hơn cho người lao động. 

Vào năm 2023, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ kết hợp tự động hóa vào quy hoạch và tính linh hoạt của lực lượng lao động khi chuyển sang các mô hình làm việc mới và hệ thống phân cấp tổ chức hợp lý hóa. 

Bên cạnh tất cả những điều trên, các nhà lãnh đạo nên coi việc thực hiện một tuần bốn ngày là sự tiếp nối xu hướng từ những năm trước.

Thiết kế lại các công việc và chú ý các mô hình làm việc linh hoạt là điều cần thiết (Ảnh: Unsplash).
Thiết kế lại các công việc và chú ý các mô hình làm việc linh hoạt là điều cần thiết (Ảnh: Unsplash).

3. Có nên tự động hóa hay không? - Cho phép doanh nghiệp tập trung vào các giá trị

Trong 2 năm trước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang băn khoăn liệu có nên sử dụng các công cụ phân tích con người hay không?

Ngày nay, ngày càng có nhiều nhóm nhân sự triển khai các công cụ tự động hóa giúp:

- Đưa ra quyết định thông minh hơn;
- Làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn;
- Chuyển từ các nhiệm vụ thủ công, lặp đi lặp lại sang những vai trò chiến lược hơn trong kinh doanh. 

Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho các nhiệm vụ không tạo ra giá trị gia tăng và cho phép doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động của con người như:

Sự gắn kết của nhân viên, trải nghiệm của nhân viên và văn hóa, chuyển đổi hoàn toàn bộ phận Nhân sự thành một đối tác kinh doanh thậm chí còn có giá trị hơn.

Tự động hóa sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động có giá trị hơn (Ảnh: Unsplash).
Tự động hóa sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động có giá trị hơn (Ảnh: Unsplash).

Lời kết

Tận dụng sự phát triển của dữ liệu và kỹ năng phân tích là một điều vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay.

HR Analyst là một ngành đầy tiềm năng và cần phát triển các chuyên môn về tự động hóa, thiết kế công việc cũng như đi sâu vào các số liệu thực tế.

Lược dịch từ bài viết của HR Forecast.