Marketing Silos là gì?

Marketing Silos là phương pháp mà các công ty ủy thác các khía cạnh của chiến lược tiếp thị cho từng bộ phận hoặc nhóm độc lập, mỗi nhóm độc lập phụ trách cung cấp nội dung tiếp thị cho kênh cụ thể của mình. 

null

Ứng dụng của Marketing Silos - Ưu, nhược điểm

Marketing Silos được áp dụng bởi các công ty để phân cấp các nỗ lực tiếp thị và thuê các chuyên gia trong từng kênh để cung cấp khuyến nghị và hướng dẫn chuyên sâu về các chiến lược tiếp thị cụ thể. 

Đồng thời, Marketing Silos thường hoạt động dựa trên bộ dữ liệu khác nhau và phát triển chiến lược riêng lẻ để phân phối nội dung quảng cáo.

Các nhân viên trong mỗi nhóm phát triển nội dung chuyên biệt của riêng họ cho nền tảng cụ thể, tạo ra nội dung độc đáo và tối đa hóa sự hiện diện của công ty trên mỗi nền tảng.

Tuy nhiên, Marketing Silos cũng có nhiều nhược điểm, bao gồm: 

Giảm giao tiếp giữa các nhóm, làm bão hòa thị trường với nội dung quảng cáo và sự thiếu hụt nguồn lực do các nhóm thực hiện các nhiệm vụ giống nhau hoặc yêu cầu các nguồn lực giống nhau để hoàn thành công việc của họ. 

Để giải quyết những vấn đề này, cần tăng cường giao tiếp giữa các nhóm, sáng tạo hơn trong nội dung quảng cáo và tối đa hóa các nguồn lực bằng cách truyền đạt nhu cầu và phối hợp các nỗ lực tiếp thị.


Cẩm nang ứng dụng Xu hướng Marketing Silos 

Để cải thiện hiệu quả hoạt động của Marketing Silos, doanh nghiệp có thể:

- Tập trung truyền thông để phối hợp chiến lược của mỗi nhóm;
- Đơn giản hóa dữ liệu để tiết kiệm nguồn tài nguyên. 
- Xác định các lĩnh vực có thể cải thiện để tăng trưởng và phát triển;
- Thiết lập một tầm nhìn gắn kết cho từng mảng tiếp thị và phân tích từng đội nhóm một.


Lời kết

Việc sử dụng chiến lược Marketing Silos giúp cho các đội nhóm trong bộ phận Marketing có thể tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị cho từng kênh một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tách biệt các kênh tiếp thị có thể dẫn đến việc mất cơ hội tương tác giữa các kênh, từ đó giảm hiệu quả của chiến dịch tiếp thị. 

Vì vậy, trong việc thiết kế chiến lược tiếp thị, các tổ chức cần chú ý đến việc cân bằng giữa sự phân tách và tính toàn diện trong kế hoạch tiếp thị của mình.

Lược dịch từ bài viết của Indeed.