Trưởng nhóm là nhân tố thiết yếu giúp sự sáng tạo tuôn trào

Các nhóm nhân sự nhỏ chính là trung tâm của sự đổi mới. 

Chính trong các đơn vị làm việc nhỏ hơn này, các vấn đề bề mặt đầu tiên và các giải pháp được hiểu rõ.

Các nhóm là nơi tiếp tục phát huy ý tưởng tốt của một người, nhận được sự hỗ trợ và cùng nhau tìm ra hành trình dẫn đến các nguồn lực, sự chấp thuận biến nó thành sự đổi mới thực sự.

Các nhóm nhỏ trong công ty là trung tâm của sự đổi mới.
Các nhóm nhỏ trong công ty là trung tâm của sự đổi mới.
Các trưởng nhóm cần đặt đề bài về việc liệu nhóm có cần chủ động tìm kiếm các giải pháp hay bỏ qua chúng, để tiến hành công việc kinh doanh như bình thường. 

Nghiên cứu đề xuất các khía cạnh trọng tâm cho trưởng nhóm giúp họ nâng cao hiệu suất sáng tạo.

Thứ nhất, tích cực thúc đẩy kết nối cảm xúc với công việc của nhóm. 

Các trưởng nhóm nên nắm bắt mọi cơ hội để nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhiệm vụ của nhóm và mục đích của tổ chức.

Bên cạnh đó, họ cần có sự đồng cảm đối với người dùng cuối của sản phẩm hoặc quy trình.

Ngoài ra, việc tập trung cải thiện cảm xúc và trí thông minh cảm xúc được chứng minh là khuyến khích mọi người xác định vấn đề và nảy sinh ra nhiều ý tưởng hơn.

Trưởng nhóm kết nối cảm xúc với các thành viên.
Trưởng nhóm kết nối cảm xúc với các thành viên.

Thứ hai, người lãnh đạo nhóm nên có kỹ năng trong việc huấn luyện và duy trì sự an toàn tâm lý. 

Mức độ ảnh hưởng của tâm lý an toàn trong một nhóm đã được chứng minh để dự đoán hiệu quả của nó.

Mức độ an toàn cao làm tăng sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của mọi người, chẳng hạn như chia sẻ "ý tưởng điên rồ" hoặc cung cấp phản hồi trung thực. 

Nó hỗ trợ một môi trường hòa nhập thực sự có lợi cho việc duy trì sự đa dạng trong nhóm. 

An toàn tâm lý được xây dựng bởi mối quan hệ giữa các nhóm và trong toàn tổ chức. 

Trưởng nhóm là người duy trì sự an toàn tâm lý cho đội nhóm.
Trưởng nhóm là người duy trì sự an toàn tâm lý cho đội nhóm.

Các số liệu trong khảo sát về mối quan hệ với tổ chức của Dale Carnegie:

Có 79% người đồng ý rằng họ có mối quan hệ chặt chẽ với mọi người tại nơi làm việc.

Có 68% đồng ý rằng họ cảm thấy thoải mái với những tranh cãi mang tính xây dựng về ý tưởng trong nhóm.

Có 65% số người được hỏi nói rằng nhân viên không ngại đưa ra các vấn đề khó khăn và các vấn đề cho các nhà lãnh đạo của họ. 

Những dữ liệu này cho thấy nhiều mối quan hệ nghề nghiệp có thể thiếu mức độ tin tưởng cần thiết để tạo điều kiện cho giai đoạn xây dựng ý tưởng.

Bằng cách chia sẻ những điều cơ bản, các Trưởng nhóm có thể gửi một tín hiệu mạnh mẽ, tích cực rằng họ coi trọng sự sáng tạo.  

Trưởng nhóm cần thực hành những cách mới để tạo kết nối hoặc dành thời gian trong các cuộc họp giải quyết vấn đề để đào sâu vào nguyên nhân gốc rễ.

Điều này cần làm trước khi sử dụng các kỹ thuật như quản lý sự tương tác của việc động não.

Các nhà lãnh đạo cấp cao có thể thực hiện hoặc phá vỡ hành trình sáng tạo

Hành trình sáng tạo thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào cam kết từ các nhà lãnh đạo cấp cao. 

Họ có sức mạnh để thiết lập một chuẩn mực cho nhân viên, chấp nhận việc tìm ra thách thức và tôn trọng giải pháp của mọi người. 

Ba khía cạnh trọng tâm đối với các nhà lãnh đạo cấp cao.

Nếu không có họ, những nỗ lực của các cá nhân và trưởng nhóm không thể thành công, đó là:

Truyền đạt mục đích tập trung sự sáng tạo của tổ chức, trao quyền sáng tạo và chấp nhận rủi ro, nuôi dưỡng sự đa dạng.

Nhà lãnh đạo cấp cao truyền đạt rõ ràng mục đích khuyến khích sự sáng tạo.
Nhà lãnh đạo cấp cao truyền đạt rõ ràng mục đích khuyến khích sự sáng tạo.

Thứ nhất, lãnh đạo cần truyền đạt mục đích của tổ chức tập trung vào sự sáng tạo một cách rõ ràng. 

Mục đích lấy khách hàng làm trung tâm đưa ra định hướng cho sự sáng tạo. 

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn và cung cấp giá trị cho khách hàng. 

Thứ hai, họ cần khuyến khích sáng kiến, sáng tạo đặc trưng bởi sự trao quyền và hỗ trợ thực sự cho việc chấp nhận rủi ro. 

Các nhà lãnh đạo nên bày tỏ sự trân trọng chân thành đối với những nỗ lực sáng tạo, cho dù họ có thành công hay không và tập trung về giá trị của những bài học.

Đồng thời, những bài học đúc rút đó cần được tích hợp vào trong tương lai.

Cuối cùng, nhà lãnh đạo cần nuôi dưỡng sự đa dạng. 

Họ phải tiếp cận các quan điểm, đào tạo, nền tảng, kỹ năng, ý tưởng và kinh nghiệm đa dạng mà các nhóm cần cho hiệu suất sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Lãnh đạo cần chấp nhận sự đa dạng nhận thức ở cấp độ sâu sắc.
Lãnh đạo cần chấp nhận sự đa dạng nhận thức ở cấp độ sâu sắc.

Bắt đầu mọi yếu tố trên bằng việc tuyển dụng và nỗ lực để tạo ra sự hòa nhập thực sự. 

Sự đa dạng có giá trị khi nó thêm thông tin mới vào quy trình.

Điều này đến từ sự đa dạng nhận thức cấp độ sâu sắc chứ không phải chỉ đa dạng nhân khẩu học (cấp độ bề mặt).

Với tầm quan trọng của sự sáng tạo, Dale Carnegie toàn cầu đã thực hiện một cuộc khảo sát vào năm 2021 với hơn 6.500 nhân viên tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cuộc khảo sát nhằm hiểu rõ hơn những gì ảnh hưởng đến sự sáng tạo và các tổ chức đang hoạt động như thế nào trong việc xây dựng một môi trường khuyến khích sự sáng tạo phát triển.

Đặc biệt, Đổi mới được nhấn mạnh là phải gắn liền tới Xã hội.

Đổi mới là xã hội

Mô hình tóm tắt yếu tố liên cá nhân chính.
Mô hình tóm tắt yếu tố liên cá nhân chính.

Số phận của các ý tưởng sáng tạo phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của một tổ chức. 

Các nhà lãnh đạo tập trung thể hiện sự sáng tạo khi những nỗ lực truyền đạt mục đích tổ chức của họ được cộng hưởng. 

Khi nhân viên có một môi trường hòa nhập thực sự, tổ chức của họ mới có thể duy trì sự đa dạng suy nghĩ, kinh nghiệm và quan điểm hỗ trợ kết nối tri thức theo những cách mới.

Thông qua việc chân thành trao quyền cho mọi người và hỗ trợ chấp nhận rủi ro, các nhà lãnh đạo tạo ra một bầu không khí cho sáng kiến sáng tạo.

 Lãnh đạo chân thành trao quyền cho mọi người và hỗ trợ chấp nhận rủi ro khích lệ sự sáng tạo.
Lãnh đạo chân thành trao quyền cho mọi người và hỗ trợ chấp nhận rủi ro khích lệ sự sáng tạo.

Đó là nơi mọi người cảm thấy họ có trách nhiệm trong việc thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo và đổi mới.

Mặc dù bản thân sự sáng tạo là bẩm sinh nhưng nó có thể được tăng cường bằng cách hướng dẫn nhân viên những năng lực và kỹ thuật sáng tạo cơ bản.

Bảo vệ động lực bên trong của mọi người, giải phóng tâm trí của họ khỏi căng thẳng quá mức và khuyến khích mọi người mở rộng kiến thức và mạng lưới quan hệ nghề nghiệp của họ.

Tất cả những điều trên đều có lợi cho sự sáng tạo ở cấp độ cá nhân.

Nhận thức và nắm bắt các khía cạnh xã hội của việc nâng cao khả năng sáng tạo hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế trong cuộc đua đổi mới. 

Bài viết trên đây tóm tắt báo cáo “Sáng tạo mang tính xã hội: Động lực đổi mới giữa các cá nhân tại nơi làm việc” được viết bởi Mark Marone - Dale Carnegie.